niedziela, 24 czerwca 2012

Nadpleśniałe produkty należy w całości wyrzucaćPleśnie co roku niszczą olbrzymią część upraw, wyrządzają szkody również w budownictwie. Produkty pokryte pleśnią, nie tylko charakteryzują się nieprzyjemnym zapachem i smakiem, ale również negatywnie oddziałują na zdrowie.

Wielu ludzi uważa, że w przypadku znalezienia zakażonego jabłka wystarczy odkroić nadpsutą część, a resztę można skonsumować. Tymczasem popsute produkty spożywcze powinny być w całości wyrzucane. Taka „oszczędność” w najlepszym przypadku może doprowadzić nas do dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Biegunka, choć nieprzyjemna, wiąże się z usunięciem z organizmu groźnych toksyn, stanowiących metabolity tych groźnych grzybów. Kumulujące się w organizmie mikotoksyny (toksyny pleśni), mogą działać nefratoksycznie, hepatotoksycznie, neurotoksycznie, a także mutagennie i rakotwórczo. Mikotoksyny przez wielu naukowców uważane są za jedne z najsilniejszych związków kancerogennych.

Warto podkreślić, że ugotowanie, upieczenie czy usmażenie produktu zawierającego pleśnie, nie chroni nas przed ujemnym wpływem na nasze zdrowie. W wysokiej temperaturze giną komórki pleśni, ale wytwarzane przez nie mikotoksyny wciąż pozostają groźne. Zatem wyrzucajmy do kosza wszystkie spleśniałe produkty. Nie warto oszczędzać kosztem zdrowia.

1 komentarz: